Meer rust in jezelf

In vervolg op al het opruimwerk van de afgelopen jaar ben ik nu bezig met het verhogen en vooral vergroten van mijn lichtkracht. Op een manier die me helemaal grond in mijn fysieke lichaam. Als ik dat doe herken de kracht die ik vroeger ook had. Maar nu is deze er naast mijn open hart, dat met liefde mijn aanwezigheid vorm geeft. Ik vind dat best spannend, want ik werd nogal eens afgewezen op mijn kracht. Nu is het anders door de aanwezigheid van mijn open hart. En zoals een goede vriendin vandaag tegen mij zei: “Echte liefde gaat diep, is er altijd en kan ook meedogenloos zijn als dat werkelijk nodig is.”

Om meer rust te krijgen in de intensiteit van dit moment is een mooie en simpele weg het vergroten van je eigen lichtkracht. Hoe je je lichtkracht kunt vergroten? Ieder heeft daar zo zijn of haar eigen manier voor. Maar sommige manieren werken in de huidige tijd en energie beter dan andere. Ik wil je graag wijzen op een manier die juist nu heel goed werkt.

Je lichtkracht komt van je Goddelijke Zelf of zoals we dat tot nu toe veelal hebben genoemd: je Hoger Zelf. Ik wil eerst even uitleggen waarom het je Hoger Zelf heet.
We beginnen elke incarnatie met ons goddelijke Zelf volledig gesitueerd in het hartcentrum van ons fysieke lichaam, wat de reden is dat we als kind zo wonderbaarlijk en vol energie zijn. Dan, wanneer autoriteitsfiguren, media, leeftijdgenoten, de wereld als geheel, het kind ervan overtuigen dat het NIET goddelijk is, verlaat deze innerlijke goddelijke energie het lichaam en verblijft boven de persoon, geduldig wachtend om weer geïntegreerd te worden in het hartcentrum. Omdat onze goddelijke energie zich schijnbaar ‘boven’ ons bevindt, is men het Hoger Zelf gaan noemen.

Nu is het tijd om jeGoddelijk Zelf weer in je lichaam te plaatsen, letterlijk naar beneden te halen. Ik leg je graag uit hoe je dat kunt doen.
Maak voor jezelf in je fysieke en energetisch lichaam ruimte voor de terugkeer van je Innerlijk Goddelijke Zelf. Plaats het daar waar het voor jou kloppend voelt: in je hart of in je buik. Als je het hebt geplaatst verbind je er dan helemaal mee. Nu is het weer helemaal jouw Innerlijk Goddelijk Zelf!
En dan ga je van daaruit stralen! Eerst voor jezelf, zodat je hele lichaam gevuld raakt. Vul echt bewust je hele lichaam op met dat licht. En daarna laat je het langzaam maar zeker ook naar buiten uit stralen.
Dit brengt je meer in je eigen kracht, koppelt hart en kracht samen. Je bent veel meer in je fysieke lichaam en dat heldere licht zorgt voor een prima bescherming. Bescherming tegen de impact van de energie, onrust, pijn, angst van anderen.

Eventueel kun je er voor kiezen om de eerste tijd nog even een kristal om je heen te zetten met de randen half of helemaal afgesloten. Dan laat je in de loop van een aantal dagen en naar mate je Innerlijke Goddelijk Zelf sterker wordt en meer gaat stralen, de doorlaatbaarheid van de kristal langzaam toenemen. Net zo lang totdat je eigen lichtkracht sterk genoeg is, of totdat jij het gevoel hebt dat je lichtkracht voor jou sterk genoeg is.

Hoe meer jij straalt hoe makkelijker je kunt omgaan met de heftige chaos, onrust die er nu op aarde heerst. Dus hoe meer licht hoe meer rust!