Chaos en licht – uitdaging in april


Ik slaap al 2 nachten weinig, er is veel onrust, ik ben vaak wakker, zweet, droom korte intense dromen. De informatie die er uit kwam toen ik hiernaar ging voelen is voor iedereen!

Ik voel dat ik in een collectief veld zit van eenzaamheid, oude persoonlijkheidspatronen en -mechanismen en dat alles triggert verdriet.
Alles wat ik voel is het gevolg van de energie-shift die we in april gaan maken. Ik ben hier al op afgestemd. Er komen nieuwe frequenties die andere dingen van ons vragen. Komt er dan meer licht? Ik betwijfel het. Wat er dan wel komt? In ieder geval meer chaos, vertwijfeling en er komt veel, heel veel, pijn naar boven.

Er is geen keuze meer: de pijn, het verdriet laten zich niet meer wegdrukken, het probleem ontkennen kan niet meer, je kunt er niet meer van weg gaan. Dat geldt voor alle mensen. In het kader van de desintegratie van 3D komt alles naar boven, zodat we makkelijker in 5D energie, dus een hogere frequenties, met meer licht en liefde kunnen gaan leven. Maar daarvoor moet er nog wel geruimd worden!

Wat helpt tijdens deze shift
Wat gaat je helpen in deze shift? Kijken, voelen en gewaar zijn in jezelf. Erkennen wat er is en wat jou tot nu gedefinieerd heeft. En daarin vooral de zaken die niet meer goed voor je zijn. Dat mag je dan voelen en daarna mag je er licht op zetten. Bijvoorbeeld door inzet van je Innerlijk Goddelijk Zelf (voorheen Hoger Zelf maar nu ingeladen – zie mijn blog hierover).
Je kunt je Innerlijk Goddelijk Zelf vragen de pijn helemaal helder te maken in jou. Vervolgens vraag je de informatie op die in het gevoel, in de emotie zit. Hoor, zie de informatie. Vervolgens vraag of organiseer je hulp om dit stuk te helen. Want heling is echt nodig voor deze stukken. Heling kun je ook weer vragen aan je Innerlijk Goddelijk Zelf. Is het teveel, te diep, te intens, te onveilig om dit alleen te doen? Vraag dan een ervaren begeleider om je te helpen bij deze heling.

Niet alleen
Het is bijna niet mogelijk om deze stukken, in deze tijd, alleen te doen. Bovendien zijn het collectieve stukken waar we bijna allemaal aan gekoppeld zijn. Dus met hulp of samen met anderen werken aan de heling van je patroon of pijn is niet alleen belangrijk voor jezelf, maar ook voor het collectief.

Geen verplichting tot dienstbaarheid
Let op: het is uitdrukkelijk niet de bedoeling noch het doel dat jij het collectief heelt. Je hoeft je niet dienstbaar op te stellen aan het collectieve veld.

Hoe kun je er voor zorgen dat je niet het collectief gaat of wil gaan helen? Door te kiezen voor je eigen licht, je eigen lichtkracht en jouw pad. In het vertrouwen dat dit ten diepste vanzelf heling brengt bij ieder die dat nodig heeft en aankan.
Jouw wijsheid en inzicht mag je delen, want deze vormen een stukje van de puzzel die we met zijn allen voor de nieuwe aarde aan het maken zijn.
Dus jouw heling brengt heling voor de hele puzzel, dus voor mensen, dieren,natuur, kortom de aarde!

Beheer ook ‘s nachts
Omdat ik ‘s nachts blijkbaar ook “aan sta” voor het inzetten van mijn licht en heling-capaciteiten voor het collectief, slaap ik slecht. Dat komt mijn werk overdag niet te goede. Mijn lijf is er ook helemaal niet blij mee ;). Wellicht heb jij er ook last van?

Hoe krijg je die dienstbaarheid s nachts dan onder beheer? Je mag je lichtkracht veel meer inzetten, door er meer op te vertrouwen en vooral door hem groter te maken. Want de grootsheid van je licht bepaalt de doorlaatbaarheid van je systeem (lichaam en energievelden die van jou zijn). Hoe groter de doorlaatbaarheid hoe makkelijker andere energieën aanspraak kunnen maken op je vermogens en het (onbewust) gebruik maken van jouw informatie.

Nogmaals: hoe groter en helderder, hoe krachtiger je energieveld (ook s nachts) is, hoe meer beheer je over je energievelden hebt, op elk tijdstip van de dag en nacht. Je kunt dan zelf bewust je eigen kaders stellen met wie je je licht, wijsheid, informatie en heling wilt delen en wanneer.

Resultaat voor mij
Ik heb dit allemaal voor mezelf toegepast. Ik heb voordat ik ging slapen alle velden van mezelf losgekoppeld van de collectieve velden. En mijn Innerlijk Goddelijk Zelf gevraagd mijn Lichtveld te beheren en niet beschikbaar te stellen voor het collectief. Afgelopen nacht heb ik veel beter geslapen, rustiger.

Ik wens jou toe dat dit je ook weer verder helpt! En kom je er niet uit? Ik ben er voor je!
Liefs Gemma