Heelheid van het gedeelde

Nu ik helemaal in mijn eigen goddelijke veld ben gaan staan, ga ik mijn eigen pad. Eindelijk! Dat betekent ook dat ik gister weer de hele dag aan het “werk” ben geweest, onder andere met het verder opschonen van allerlei lagen.

Waarom al dat werken? Door de kosmische energie, maar vooral ook omdat ik bezig ben met het 2e deel van de Gulden Weg: Heelheid van het gedeelde, wordt er veel aangeraakt. En daar ga ik dan mee aan de slag. Het ging gister en dus ook in Heelheid van het gedeelde, over allerlei delen van ons die er niet meer zijn en ook delen van ons die er nog niet konden zijn. Zowel de afgelopen dagen als gister ging het over die delen die we bewust dan wel onbewust beschikbaar hebben gesteld of gekoppeld hebben aan collectieve velden. Dat kunnen dus ook collectieve velden van transformatie zijn. Collectieve velden van oude versies van het christusbewustzijn, van oude rituelen, coderingen.
Wat er gister als eerste uitsprong was de hele strakke regie en beperking op wat vrouwen mochten uitspreken. Ik kon gister niet spreken, iedere keer als ik dat wilde moest ik kokhalzen. Ik ging er samen met een van mijn zusters naar kijken. Haar veld en het mijne horen al heel lang bij elkaar en we komen samen bij veel informatie. De blokkade in mijn keel bleek onder andere te gaan om het tegenhouden van het delen van mijn wijsheid vanuit het feminine principe. Het masculine onderdrukte en domineerde en bepaalde eeuwen en eeuwen alle verspreiding van wijsheid, of het nu aards, religieus of goddelijk was, door vrouwen. Ook in de spirituele stromingen kwam onderdrukking vanuit het mannelijke principe voor. Zelfs binnen ordes als de Witte Broederschap was sprake van machtsmisbruik en overheersing van het vrouwelijke! 

Toen we dieper op dit thema ingingen kwam ik er achter dat wat ik tot nu zuiverheid noemde, op nog heel veel plekken niet zuiver is. Er zitten vele lagen(sluiers) van codering, rituelen en oude patronen in. Niet alleen in mijn velden maar ook in alle collectieve velden, in informatievelden die via channeling of vanuit een hoger bewustzijn tot ons komen. Zelfs in de eenheidsvelden die door verschillende richtingen worden benoemd en gebruikt als velden van licht, blijken niet vrij te zijn van beïnvloeding. Deze mag er overal vanaf! Daar heb ik een deel van de dag aan gewerkt.
Het is heftig, intens en tegelijkertijd ben ik ook dankbaar voor wat er kan en mag.

Het is heel duidelijk geworden dat het er om gaat dat we alleen nog onze eigen goddelijke informatie volgen. Dat vraagt dus ook steeds weer checken of wat ik doe klopt, of het zo moet zijn in het licht van het hoogste goed, de zuiver goddelijke energie.
Pas als we helemaal los zijn van al die velden, kunnen we vrij zijn. En vanuit die vrijheid een nieuwe verbinding maken met het zuiver goddelijke. Ik heb dat vandaag weervoor voor een deel van mezelf kunnen doen! Ik kon weer een sluier verwijderen en zo, deze keer werkelijke vanuit mijn hart, een verbinding maken. Met iets dat zuiver, zo licht is!!! Mijn lichaam volgt nu in haar eigen tempo.

Ik ben mijn zusters dankbaar voor hun informatie en steun!

En hiermee is er meteen ook weer nieuwe informatie over bepaalde symbolen die ik heb gemaakt voor het tweede instrument in de Gulden Weg: Heelheid van het gedeelde. Ben benieuwd wanneer het klaar is en ik er met jou en anderen mee kan werken!